Over het project

Waarom een Akker van de Toekomst?

Akker van de toekomst is bedoeld voor iedereen die actief is in de praktijk. We ontwikkelen en testen innovatieve akkerbouwtechnieken met oog op de toekomst van de sector. Wat werkt wel en wat werkt niet? Transparantie is belangrijk, we stellen ons open op om duidelijk en eerlijk te communiceren over wat werkt. Akker van de Toekomst combineert kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem. Het doel is het optimaliseren van het akkerbouwbedrijf, dit doen we door samen met akkerbouwers te werken aan een toekomstbestendig bedrijfsinitiatief.

Wat we binnen 5 jaar willen bereiken

Onze doelen:

  • Een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 90% vermindering 
  • Een laag energieverbruik > 40% vermindering 
  • Geen gebruik van fosfaat en kalium in kunstmestvorm
  • Minimaal gebruik stikstof in kunstmestvorm (max 30kg/ha/jr) 
  • Minimalisering van verliezen van mineralen naar het milieu (N (stikstof) gehalte drainwater voldoet aan drinkwaternorm; evenwicht in aan- en afvoer van P) 
  • Laag watergebruik (80% vermindering) 
  • Natuurvriendelijk (binnen de context van een productiebedrijf) (voldoet aan maatlatin ontwikkeling) 
  • Emissieloos en residuvrij telen (conform normen LTO [in ontwikkeling]) 
  • Geen substantiële verhoging van de kostprijs (<10%) 
Onze middelen

Onze droom

Onze droom is om akkerbouwers in de Noordoostpolder en Flevoland praktijkinzichten te geven om inspiratie en informatie te bieden, zodat er gezamenlijk naar een duurzaam productieproces gewerkt kan worden. Zo zijn wij met ons project een voorbeeld zijn voor heel Nederland.

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Met veel passie werken we aan iets moois

De projectleider