Deze geautomatiseerde machine is ontwikkeld door Steverink techniek, met het idee deze toe te passen op de Akker van de Toekomst in Ens.

 

De ontwikkeling van deze robot ging van start in september 2018 en was een hoofddoel binnen het project Lasting Fields van de stichting Future Food Production. In de ideeënfase van de ontwikkeling van de robot draaide het vooral om de vormgeving en de technische specificaties die Lasting Fields zo bijzonder maken. Het huidige model is vooral gemaakt om in de praktijk te laten zien dat het werkt. Een alternatief voor het fossiel energieverbruik en minimalisering ervan was een centraal thema.

 

Koolzaadolie

Daarvoor is er teruggeblikt op een eerder idee binnen het Lasting Fields project, namelijk het gebruik van koolzaadolie als energiebron. Koolzaadolie is een CO2 neutrale brandstofvorm, waarbij het koolzaad zelf naast de olie ook nog stro en veevoer opbrengt. Vergeleken met traditionele brandstof gewonnen uit aardolie heeft koolzaadolie een erg groot energie rendement. Het nadeel dat het assimilatierendement laag is, valt te verwaarlozen vanwege de hoeveelheid zon wat zorgt voor een probleemloze gewasgroei en het feit dat er stikstof vrijkomt bij verbranding kan worden gecompenseerd door de verbouw van vlinderbloemigen (passend in de landbouw van de toekomst) die ruimschoots zorgen voor N neutraliteit. Er is dus om die redenen gekozen om koolzaadolie als brandstof te gebruiken voor de werktuigendrager.

 

Geschikte breedte

Begin 2019 is er gekeken naar de geschikte breedte voor de werktuigendrager. Het originele idee van Lasting Fields is gebaseerd op een rijpadbreedte van 1,55 meter. Er is echter gekozen voor een breedte van 3,15 meter  omdat dit beter aansloot bij het vervolg van het project aangezien een deel van de werkzaamheden ook uitgevoerd zal worden met bestaande mechanisatie van 3,15 meter breed.

 

Laatste bewerkingen

Eind 2019 is gestart met de constructie waaronder het ombouwen van een motor van een Volkswagen Lupo, zodat deze kan lopen op de koolzaadolie. Naast deze motor met vijf versnellingen is er nog een tweede versnellingsbak geïnstalleerd, zodat de machine 25 versnellingen tot zijn beschikking heeft. Dit zodat er hele kleine verschillen in snelheid mogelijk zijn. De bouw van de LF20 was eind april 2020 gereed, daarna zijn er tot september een aantal tests uitgevoerd, om de robot vervolgens te laten zien aan het publiek tijdens de open dag van Lasting Fields in de praktijk.

 

Veelzijdigheid

De werktuigendrager kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Hij is zo ontwikkeld dat de taken die hij moet uitvoeren aangepast kunnen worden. Zo kan de robot ingezet worden voor zaaien, maar ook voor rollen, eggen, schoffelen, meststoffen verstrooien en spuiten. Omdat de robot volledig geautomatiseerd is kan dit in de toekomst voor de akkerbouw veel arbeid schelen. Ook kan de machine ’s nachts doorwerken wat zorgt voor een grote tijdbesparing. Door de verminderde bodemdruk verbetert de lucht en waterhuishouding in de grond en zijn Structuurherstellende maatregelen zoals diepe grondbewerking niet meer nodig. Daarnaast zorgt de veelzijdigheid van de robot ervoor dat verschillende handelingen door dezelfde machine kunnen worden uitgevoerd, wat leidt tot meer flexibiliteit voor de agrariër. Op het moment zijn onbemande werktuigen nog niet toegestaan maar in de toekomst gaat dit zorgen voor grote veranderingen in de akkerbouwsector.

 

Akker van de Toekomst

De machine wordt nu ingezet op de Akker van de Toekomst in Ens, waar deze waarde toevoegt aan dit project over akkerbouw verduurzaming. De machine brengt vooral meerwaarde door de inzetbaarheid in het systeem van onbereden beddenteelt, een van de technieken ingezet op de akker van de toekomst. Ook zijn lichte gewicht van slechts 1000 kilo heeft een positieve invloed op de bodem vergeleken met traditionele tractor/werktuigcombinaties.

 

Verduurzaming als fundament

De LF20 is echter nog maar het begin. Steverink techniek uit Tollebeek, ontwikkelaar van deze machine, gaat vanuit een groen toekomstperspectief te werk. Het uitgangspunt is om een steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. Dit geeft Wim Steverink veel plezier in zijn werk en motiveert hem om door te ontwikkelen binnen de automatisering van akkerbouw werktuigen.

 

Komt dat zien

Op 22 juni 2021 organiseert Akker van de Toekomst een open dag, waarbij ook de LF20 te bewonderen valt. Naast verdere uitleg over de robot zal er ook een demo plaatsvinden. Houdt u vooral onze sociale media kanalen in de gaten en neemt u een kijkje op onze website: www.akkervandetoekomst.nl.

Werktuigendrager LF20