Ens-In samenwerking met de Boerderij van de toekomst in Lelystad gaat de stichting Future Food Production vol goede moed het tweede seizoen in met het project de Akker van de Toekomst. Akker van de toekomst houdt zich bezig met gangbare akkerbouw innovatie met oog op de kringloopakkerbouw. In 2020 zijn innovatieve technieken, zoals een lichte robot met bijpassende apparatuur, in werking gezet op de eigen proefakker aan de Zwijnsweg. Op basis van de ervaringen van  afgelopen seizoen worden de toegepaste technieken verder verfijnd.

 

De projectleden hebben op basis van afgelopen seizoen geconcludeerd dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Met name de bemesting strategie verdient een betere invulling. Afgelopen droge seizoen lag de nadruk op compost die vanwege het niet ploegen bovenop bleef liggen en mede daardoor gedurende een lange periode stikstof (N)-gebrek bij de gewassen veroorzaakte. Die ervaring wordt uitdrukkelijk meegenomen met de keuze voor circulaire meststoffen die sneller werken en het gebruik van driptape waardoor de grond rond de wortelzone vochtiger gehouden wordt en het bodemleven daar actiever kan zijn onafhankelijk van de weerssituatie.

Doelstellingen

Ook het geautomatiseerd schoffelen en de oogst vanuit de rijpaden krijgt een verdere update.  De nadruk van het project ligt op het behalen van alle negen gestelde doelstellingen. Deze bestaan onder andere uit een laag water verbruik, een geringe energiebehoefte, een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (10% van het standaard gebruik in de gangbare akkerbouw) geen kunstmest behoudens een beetje N (max 30kg/ha) en voldoende inkomen voor de teler.

Op de kaart

Niet alleen op de akker zelf streeft het project naar verbetering en groei, ook communicatief zijn zij van plan zichzelf op de kaart te zetten wat betreft akkerbouwinnovatie. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van het geven van rondleidingen over de proefakker en het plan is om in juni een open dag te organiseren voor zowel akkerbouwers als agrarische studenten. Online wordt er gewerkt aan een goede website en is er meer informatie te vinden op sociale media.

Enthousiasmeren

Het ultieme doel is om akkerbouwers te enthousiasmeren om (een deel van) de geteste innovaties toe te passen op het eigen bedrijf.

 

Bordje akker van de toekomst