De kern van de doelstellingen van de Akker van de Toekomst is het zo onafhankelijk mogelijk worden van externe inputs. In het eerste oogstjaar is er zelfs helemaal geen gebruik gemaakt van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De uitdaging is om zonder chemie een zo groot mogelijke opbrengst verwezenlijken.

 

Rassenkeuze

Op de Akker van de Toekomst is dat mogelijk door de keuze voor een aardappelras (Twister), met een hoge mate van virusresistentie en fytoftora-resistentie. Dit wil zeggen dat een virus zich niet of minder goed kan ontwikkelen; idem dito geldt voor de gevreesde aardappelziekte. Hierdoor hoeven de aardappelen minder bespoten te worden en is het gewas minder afhankelijk van de inzet van chemische middelen. Dit alles past bij het bovengenoemde kern doel van de Akker van de Toekomst. 

 

Voorkiemen

Een tweede belangrijk punt is dat de aardappelen bij de Akker van de Toekomst worden voorgekiemd. Dit is een tijdrovend en kostbaar proces en wordt daarom in de gangbare akkerbouw weinig toegepast.  Het voordeel is wel dat je hiermee ‘voorloopt’ op de natuur en daarom aan het eind van de levenscyclus, begin augustus, de aardappelplant makkelijker doodmaakt. Ook ontstaat hierdoor eerder zogenaamde ouderdomsresistentie waardoor de aardappelen minder vatbaar zijn voor virusziekten. Zeker wanneer je het voorkiemen combineert met een beperkte stikstofbemesting kun je sturen op een vroege veroudering. 

 

Verbetering mogelijk

Het afgelopen oogstjaar 2020 heeft de akker daarom ook nauwelijks last gehad van virussen. Maar tevreden is men nog lang niet. De uiteindelijke knolzetting bleek helaas te laag. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren knolzetting onder te droge omstandigheden,en er  was een forse vorstschade half mei. Al met al was de gemiddelde knolzetting daardoor ruwweg 8 in plaats van ruim 12. Daarmee is ook de tegenvallende opbrengst van ruim 33 ton verklaard

 

Water is bepalend

Knolzetting wordt enorm getriggerd door de vochtigheid. Akker van de Toekomst wil dat dit jaar verbeteren mbv de inzet van driptape. Met driptape kan zeer nauwkeurig de waterhuishouding worden geregeld. Een ander voordeel van driptape is dat het gewas niet nat wordt zoals bij conventionele beregening. Een nat gewas is namelijk zeer gevoelig voor schimmels en met name de schimmel Fytoftora, die de aardappelziekte veroorzaakt, is dodelijk voor het gewas.

 

Organische mest

Niet alleen driptape zorgt voor een goede vochtbalans. Om de beschikbaarheid van het water in de grond te verbeteren maakt de Akker van de Toekomst gebruik van het systeem van onbereden teeltbedden en wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van organische meststoffen zoals compost.  Niet verdichtte grond zal betere gelegenheid geven aan de cultuurplanten om dieper te wortelen en zodoende dichter bij het grondwater te komen. Grond met een betere structuur (waar de organische bemesting ook bij helpt) houdt sowieso beter en meer vocht vast.

 

Ecologische efficiëntie heeft de toekomst

Met alle genoemde maatregelen is het doel van de Akker van de Toekomst om met zo weinig mogelijk middelen (energie, meststoffen, chemie en water) een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen. De pootaardappel is daarbij wel één van de belangrijkste cashcrops; een belangrijke drager van het inkomen. Vorig oogstseizoen is er veel geleerd en voor dit jaar zijn de verwachtingen, zeker met de toepassing van driptape, hooggespannen.

Pootaardappel in de pootmachine