Op dinsdag 22 juni vond de open dag plaats van Akker van de Toekomst in Ens. De dag werd geopend door Jetze Kempenaar, voorzitter van stichting Future Food Production. Vervolgens werd er een presentatie gehouden door akkerbouwer en LTO fondsen bestuurder Dirk Jan Beuling over de toekomst van de akkerbouw.

Terugblik

Na de gezamenlijke opening werden de bezoekers van de open dag opgesplitst in vier groepen om de verschillende onderdelen te bezoeken. Onderdeel A bestond uit een terugblik op het seizoen 2020 met projectleider Digni van den Dries. Hij vertelde onder meer over een aantal verbeterpunten en sommige gemaakte fouten van het seizoen, maar ook over de behaalde doelen. Aan het einde van de presentatie was ruimte foor feedback en discussie.

Werktuigendrager

Onderdeel B was de LF20, de geautomatiseerde werktuigendrager ontwikkeld door Steverink Techniek uit Tollebeek. De bezoekers kregen uitleg over de toepassing en ontwikkeling van deze robot door Pieter Flikweert. De robot kan worden ingezet om te zaaien, schoffelen, spuiten en meer. Ook werd het druppelirrigatie systeem behandeld, door leverancier Wim Menu. Er werd gekeken naar de werking en toepassing van de tape waaronder fertigatie.

Butterfly ploeg

Het volgende onderdeel was de Butterfly ploeg, een voorloze ploeg die op dit moment ontwikkeld en getest wordt door Steverink Techniek. De ploeg werd toegelicht door Wim Steverink. De Butterfly ploeg kan uitstekend worden toegepast bij onbereden beddenteelt, omdat je maar eenmalig over het bed hoeft te gaan en specifiek per bed kunt werken. Hij is symmetrisch in een V vorm waarbij de aarde van voor naar achter begeleid wordt onder andere over een paar lopende bandjes om zo de aarde te keren.

Toepassing van strokenteelt en rijpadensysteem

Tijdens het vierde onderdeel werden de toegepaste technieken op de Akker uitgelegd door Kees Knook. Hij vertelde onder andere over de toepassing van stroken teelt en het rijpaden systeem en de invloed daarvan op de conditie van de grond. Ook werden de toekomstbeelden en wensen van het project benoemd, bijvoorbeeld specifiek gericht spuiten.

Afsluiting van de dag

Dit programma werd drie keer herhaald, de dag was tenslotte opgedeeld in drie tijdsblokken in verband met de Corona maatregelen. Tenslotte werd de gehele dag afgesloten met een dankwoord door Kempenaar en een borrel.

Over Akker van de Toekomst

Akker van de Toekomst is een projectakker in Ens die de focus legt op de verduurzaming en ontwikkeling van de akkerbouw. Met het project willen ze een inspiratiebron en en motivatie tot innovatie zijn voor akkerbouwers. Akker van de toekomst is bedoeld voor iedereen die actief is in de praktijk. Voor en door akkerbouwers.

Met het project ontwikkelen en testen ze innovatieve akkerbouwtechnieken met oog op de toekomst van de sector. Wat werkt wel en wat werkt niet? Transparantie is belangrijk, we stellen ons open op om duidelijk en eerlijk te communiceren over wat werkt. Akker van de Toekomst combineert kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem. Het doel is het optimaliseren van het akkerbouwbedrijf, dit doen we door samen met akkerbouwers te werken aan een toekomstbestendig bedrijfsinitiatief.

Binnen het project passen ze innovatieve akkerbouwtechnieken toe in de praktijk. Dit doen zij aan de hand van negen gestelde doelen waar zij naar toe werken met innovatie technieken in zowel de mechanisatie als het groeiproces. De projectleden hebben gezamenlijk 9 doelstellingen ontwikkeld die ze met het project willen behalen. Voorbeelden van de technieken die toegepast worden op de twee hectare grootte proef akker zijn strokenteelt, onbereden beddenteelt en druppelirrigatie en fertigatie.

Het project staat onder leiding van Digni van de Dries en is een initiatief van stichting Future Food Production. De akker bevindt zich op 2 hectare grond op een akker van Akkerbouwbedrijf Sturm.

Bent u geïnspireerd? Neemt u dan vooral contact op en volgt u onze kanalen op sociale media. Het project hoopt Akkerbouwers door heel Nederland te bereiken.

Landbouw Meerdere Smaken

De akker van de toekomst is een van de proeftuinen uit het programma ‘Landbouw Meerdere Smaken’ van de provincie Flevoland. Binnen dat programma brengen Flevolandse agrarische bedrijven nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. De ondernemers en onderzoekers in deze proeftuinen kunnen de komende jaren rekenen op ondersteuning vanuit Horizon Flevoland bij de verdere ontwikkeling van hun plannen.

open dag akker van de toekomst 2021
open dag akker van de toekomst 2021
open dag akker van de toekomst 2021
butterfly ploeg open dag akker van de toekomst 2021
LF20 werktuigendrager butterfly ploeg open dag akker van de toekomst 2021
driptape druppelirrigatie akker van de toekomst 2021 open dag
open dag akker van de toekomst 2021