Strokenteelt

Bij strokenteelt worden, in tegenstelling tot monocultuur, op een perceel meerdere gewassen in stroken naast elkaar geteeld. De diversiteit aan gewassen gaat hiermee omhoog, wat bijdraagt aan een toename in onder- en bovengrondse diversiteit aan gewas-specifieke soorten. Doordat er afwisseling is in gewassoorten, kunnen ziekten en plagen zich bovendien minder snel verspreiden, waardoor er minder gewas-beschermende middelen nodig zijn.

Wanneer in smalle stroken (<3 m) geteeld wordt, is er veel onder- en bovengrondse interactie tussen de verschillende gewassen waardoor nutriënten, water en zonlicht optimaal benut kunnen worden. In een goede combinatie van gewassen, kan de opbrengst hierdoor omhoog gaan. Voor de huidige mechanisatie in de landbouw zijn smalle stroken echter lastig te bewerken en te oogsten. Hoe breder de stroken zijn, des te minder voordelen strokenteelt oplevert. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ook bij een strookbreedte van 3 meter minder ziekten en plagen voorkomen.

Doordat bij strokenteelt meerdere gewassen tegelijkertijd geteeld worden, ontstaat bovendien een robuuster systeem voor de boer. Wanneer een gewas minder presteert, kan dit door andere gewassen gecompenseerd worden en is er dus minder risico op een slechte opbrengst. Afwisseling in stroken kan door middel van compleet verschillende gewassen, maar ook met verschillende variëteiten binnen gewassen, bloemstroken of groenbemesters. Goede combinaties van gewassen zijn bijvoorbeeld uien met wortelen en tarwe met erwten.

Strokenteelt is in Nederland nog vrij nieuw en het onderzoek ernaar is schaars. Er is vooral meer onderzoek nodig naar aangepaste machinale bewerkingsmogelijkheden voor strokenteelt.

Meer informatie

Meer informatie over het huidige onderzoek naar strokenteelt vindt u hier. Ook is er veel informatie en extra literatuur te vinden op de website van de wur. Bij ERF lopen momenteel experimenten. Specifiek onderzoek naar diversiteit is hier beschreven. Als laatste nog een mooi artikel in Wageningen World.

Bronnen

van Apeldoorn, D. F., Rossing, W. A. H., & Oomen, G. J. M. (2015). Hoe meer diversiteit hoe beter?: onderzoek naar de effecten van biodiversiteit lijken veelbelovend: wordt vervolgd. Ekoland, (februari), 26-27.

van Apeldoorn, D. F., Rossing, W. A. H., & Oomen, G. (2017). Strokenteelt klaar voor de praktijk. Ekoland, (5), 10-11.