Onbereden beddenteelt

Alle werkzaamheden vinden plaats vanaf de vaste rijpaden die tussen de bedden liggen. De bedden worden dus niet bereden door machines.

Om schade zoveel mogelijk te voorkomen werken we met een systeem van onbereden teeltbedden en vaste rijpaden. Alle gewassen groeien op bedden van 3.15 meter breed, die in het teeltseizoen niet worden bereden.

Zo groeien de gewassen altijd in losse grond, waardoor hun wortels zich optimaal kunnen ontwikkelen en voedingstoffen en water beter beschikbaar zijn.