Pioniers van de Toekomst presenteert toekomstperspectief akkerbouw (geannuleerd)

Wegens te weinigen aanmeldingen geannuleerd

In samenwerking met Future Food Production organiseert Pioniers van de Toekomst op donderdag 9 juni a.s. een informatiebijeenkomst over toekomstige teeltwijzen op de Akker van de Toekomst aan de Zwijnsweg 5 in Ens.

Na de inleiding met een kennismaking en motivatie door de Pioniers van de Toekomst volgt een presentatie van een nieuw waterbergingssysteem Agri Rain Control door Adrie Weevers van de werkgroep Clean Tech. Aansluitend volgt een bijdrage van projectleider Digni van den Dries over de uitdagingen van het project Akker van de Toekomst.
Beide zullen de aanwezigen op uitdagende wijze letterlijk meenemen met de kennis en ervaring die is opgedaan in de onderzoeksfasen en de praktijksetting op de Akker van de Toekomst. Aansluitend volgt een bezoek aan de akker en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over deze ontwikkelingen.

“Tot 2030 gaat er veel veranderen in wet- en regelgeving in de akkerbouw en daar willen we op voorbereid zijn”, aldus Digni van den Dries. Neem alleen al de beperkingen op gewasbescherming en -bemesting. Daarnaast speelt droogte momenteel een grote rol. “Zelfs in de polder moeten we nadenken over water vasthouden en kostenbesparing op beregenen”, aldus Adrie Weevers van Clean Tech. “Daar zijn nieuwe initiatieven voor nodig”.

Stichting Pioniers van de Toekomst legt uit wat haar rol is bij deze onderwerpen en waaraan zij wil bijdragen in deze mooie polder. De uitnodiging is gericht aan de nieuwe generatie ‘pioniers’ en akkerbouwers in onze regio: jongeren die graag meer willen weten over deze onderwerpen en graag willen bijdragen aan een groene en duurzame voedselvoorziening in de Noordoostpolder.

De presentatie start om 19.30, inloop met koffie vanaf 19.15 uur. Opgeven kan via info@pioniersvandetoekomst.nl. Deelname is gratis, vol is vol.

Meer informatie: bureau Pioniers van de Toekomst, Elly van Wieren, 06-39 37 61 01

Over het project Akker van de Toekomst

Over Akker van de Toekomst

Akker van de Toekomst is een projectakker in Ens die de focus legt op de verduurzaming en ontwikkeling van de akkerbouw. Met het project willen ze een inspiratiebron en en motivatie tot innovatie zijn voor akkerbouwers. Akker van de Toekomst is bedoeld voor iedereen die actief is in de praktijk. Voor en door akkerbouwers.

Met het project ontwikkelen en testen ze innovatieve akkerbouwtechnieken met oog op de toekomst van de sector. Wat werkt wel en wat werkt niet? Transparantie is belangrijk, we stellen ons open op om duidelijk en eerlijk te communiceren over wat werkt. Akker van de Toekomst combineert kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem. Het doel is het optimaliseren van het akkerbouwbedrijf, dit doen we door samen met akkerbouwers te werken aan een toekomstbestendig bedrijfsinitiatief.

Binnen het project passen ze innovatieve akkerbouwtechnieken toe in de praktijk. Dit doen zij aan de hand van negen gestelde doelen waar zij naar toe werken met innovatie technieken in zowel de mechanisatie als het groeiproces. De projectleden hebben gezamenlijk 9 doelstellingen ontwikkeld die ze met het project willen behalen. Voorbeelden van de technieken die toegepast worden op de twee hectare grootte proef akker zijn strokenteelt, onbereden beddenteelt en druppelirrigatie en fertigatie.

Het project staat onder leiding van Digni van de Dries en is een initiatief van stichting Future Food Production.

Bent u geïnspireerd? Neemt u dan vooral contact op en volgt u onze kanalen op sociale media. Het project hoopt akkerbouwers door heel Nederland te bereiken.

Landbouw Meerdere Smaken

De Akker van de Toekomst is een van de proeftuinen uit het programma ‘Landbouw Meerdere Smaken’ van de provincie Flevoland. Binnen dat programma brengen Flevolandse agrarische bedrijven nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. De ondernemers en onderzoekers in deze proeftuinen kunnen de komende jaren rekenen op ondersteuning vanuit Horizon Flevoland bij de verdere ontwikkeling van hun plannen.