Hoe het begon

Eind 2017 is de Stichting Future Food Production opgericht door een groep enthousiaste mensen die wilden onderzoeken of landbouw anders kon. Niet door eindeloos te overleggen, maar vooral door aan de slag te gaan. In 2019 zijn de eerste gewassen gezaaid en gepoot. Nu, aan het begin van het zesde teeltseizoen, is het hoog tijd om de balans op te maken. We hebben onszelf de vraag gesteld: “Wat hebben we geleerd?” Ons antwoord: “Wat hebben we veel geleerd!” Niet alleen hebben we veel geleerd, maar we hebben ook veel bereikt.

Wat hebben we geleerd

Een van de belangrijkste lessen die we hebben geleerd, is dat landbouw complex is en tijd kost. Elk teeltseizoen is uniek en de omstandigheden variëren sterk, zoals we hebben ervaren met de wisselende weersomstandigheden in de afgelopen jaren. Oplossingen zoals onbereden beddenteelt, driptape en vroege oogsten helpen ons hiermee om te gaan.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Een les die zeker ook geldt voor de Akker van de Toekomst. Met ons kleine team, een pragmatische projectleider en een overzichtelijke kavel konden we snel starten en bijsturen indien nodig. Voor meer impact is nu opschaling en samenwerking nodig, zodat agrariërs onze methoden (gedeeltelijk) kunnen toepassen op hun eigen bedrijven.

Wat willen we bereiken en hoe

Ons doel is en blijft het werken aan een duurzame en robuuste landbouw die bijdraagt aan:

 1. Het op peil houden van de inkomensmogelijkheden.
 2. Biodiversiteit binnen een akkerbouwbedrijf.
 3. CO2-uitstootvermindering en koolstofvastlegging.
 4. Het verminderen van de afhankelijkheid van externe inputs zoals fossiele brandstoffen, kunstmest en chemische gewasbescherming.
 5. Verbetering van waterkwaliteit en een vruchtbare en gezonde bodem.

Om deze doelen te bereiken, zetten we diverse middelen en methoden gelijktijdig in, zoals (gemengde) groenbemesters, vlinderbloemigen, onbereden beddenteelt, strokenteelt, lichte werktuigen, ruime vruchtwisseling en precisietechnieken. Onze ervaringen hebben aangetoond dat een combinatie van deze methoden essentieel is. We hebben echter gemerkt dat strokenteelt met kleine stroken van 3 meter niet praktisch was vanwege bewerkelijkheid en vraatschade, en zijn daarom overgeschakeld naar stroken van minimaal 9 meter.

Wat hebben we bereikt

Na vijf jaar kunnen we de balans opmaken en constateren dat we positief verrast zijn door onze resultaten:

 1. We hebben 85% bespaard op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
 2. We hebben naar schatting 40% minder fossiele brandstoffen verbruikt door het gebruik van lichte werktuigen, onbereden beddenteelt, druppelirrigatie en koolzaadolie als brandstof.
 3. We hebben geen fosfor (P) en kalium (K) in kunstmestvorm gebruikt en minimaal stikstof (N).
 4. Hoewel we ons doel van 50% waterbesparing nog niet hebben bereikt, hebben we wel een lager waterverbruik gerealiseerd.
 5. We nemen een toename in biodiversiteit waar, maar moeten nog betere meetinstrumenten inzetten.
 6. De opbrengsten per gewas varieerden sterk (aardappelen positief, uien negatief), wat resulteerde in een nog niet optimaal verdienmodel.

Samen naar een Duurzame Toekomst

De afgelopen jaren hebben we met ons project “Akker van de Toekomst” laten zien dat duurzame en innovatieve landbouw mogelijk is. Dankzij gezamenlijke inspanningen hebben we aanzienlijke stappen gezet richting een robuustere en milieuvriendelijkere landbouw. Nu is tijd om vooruit te kijken en plannen te maken voor de toekomst.

Wij willen dit project graag doorontwikkelen, en daarvoor zoeken we de samenwerking met de provincie Flevoland en andere belanghebbenden. De provincie organiseert op 24 juni een landbouwcafé om samen met de sector een nieuwe visie op de landbouw op te stellen. Dit is een uitgelezen kans om onze krachten te bundelen en ideeën uit te wisselen.

Praat mee op het landbouwcafé

Wij roepen iedereen op om naar het landbouwcafé te komen en uw ideeën te delen. Praat mee over toekomstbeelden, discussieer mee over stellingen en help mee de richting te bepalen waarin onze landbouw zich moet ontwikkelen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat “Akker van de Toekomst” blijft groeien en bloeien, en dat we een duurzame en vruchtbare toekomst voor onze landbouw realiseren. Laten we deze kans grijpen om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie en concrete plannen voor de landbouw in Flevoland.

Wij staan open voor samenwerking en nodigen u van harte uit om met ons mee te denken en te praten. Tot ziens op 24 juni in het landbouwcafé!

Meer informatie over het Landbouwcafé